Jerusalem-Stone  תכשיטי
מגוון רחב של תכשיטי Jerusalem-Stone ( אבן ירושלים ) ושילוב של כסף 925

Jerusalem-Stone תכשיטי

שרשרת ותליון אבן ירושלים מגן דוד שרשרת מגן דוד מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי בעל משמעות...
שרשרת ותליון אבן ירושלים ברכת הכהנים שרשרת ברכת הכהנים מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי בעל משמעות...
שרשרת ותליון אבן ירושלים אשת חיל לאישה   שרשרת לאישה אשת חיל מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי...
שרשרת ותליון אבן ירושלים מעוצב בצורת מפה של ארץ ישראל  שרשרת לגבר מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט...
שרשרת ותליון אבן ירושלים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני שרשרת לגבר מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי...
שרשרת ותליון אבן ירושלים גם כי אלך לגבר שרשרת לגבר בכיתוב גם כי אלך בגיא  צלמות לא אירא...
שרשרת ותליון אבן ירושלים חי לגבר שרשרת חי לגבר מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי בעל משמעות...
שרשרת ותליון אבן ירושלים מנורה שרשרת מנורה מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי בעל משמעות ענקית מתנה מיוחדת...
שרשרת ותליון אבן ירושלים עץ החיים שרשרת עץ החיים מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי בעל משמעות ענקית מתנה מיוחדת...
שרשרת ותליון אבן ירושלים בכיתוב אל נא רפא נא לה שרשרת אל נא רפא נא לה מאבן ירושלים בשילוב...
שרשרת ותליון אבן ירושלים בכיתוב חי שרשרת חי לגבר מאבן ירושלים בשילוב של כסף 925  תכשיט יוקרתי בעל משמעות...
שרשרת ותליון אבן ירושלים בכיתוב שמע ישראל שרשרת מעוצבת מאבן ירושלים בשילוב של כסף אמיתי 925  תכשיט יוקרתי בעל...
250.00 ₪
250.00 ₪
250.00 ₪
Spinner